Top

Защита на личните данни - KVKK

Какво е KVKK?

Законът за защита на личните данни (KVKK) беше приет от Великото народно събрание на Турция на 24.03.2016 г. и влезе в сила с публикуването му в Държавеният вестник от 07.04.2016 г. с номер 29677.

Законът се основава за опазването от всичките лица и организации, обработващи данни, в рамките на основни цели за осигуряване на поверителност, защита и предотвратяване на неразрешено използване на личните данни. Нашата компания, както всички организации, е длъжна да спазва този Закон на личните данни, обработвани във всички процеси от нашата компания, обхваждат тях.


Какво е обработка на данни?

Всяка операция, извършена върху личните данни, се счита за „обработка на данни“. Следователно архивирането, съхранението, промяната, пренареждането, разкриването, прехвърлянето, анализирането и класифицирането на данните са в обхвата на обработката на данните.


Кой е съответното лице/собственикът на данни?

Един от изразите, често използвани в закона, е „съответно лице“ или „собственик на данни“. Отнася се за физически лица,на които личните данни се обработват.


Кой е отговорен от личните данни?

Администраторът на лични данни е физическото или юридическото лице, което определя целите и методите за обработка на личните данни и отговаря за създаването и управлението на системата за запис на данните. В този момент нашата компания; става администратор на данните на нашите клиенти, посетители и служители. Тези лица могат също така да бъдат отделно както физическо или юридическо лице, така и упълномощенен от администратора на лични данни да обработва  данните.


Кой е процесор на данни?

Процесор на данните,от името на администратора на лични данни,за обработването на данните,са физически или юридически лица.Тези хора,на администратора на данните,са упълномощени да обработват лични данни.Те може да бъдат както отделно физическо ,така и юридическо лице.


Политика за защита и унищожаване на лични данни

Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) № 6698, публикуван в Държавен вестник от 07.04.2016 г. с номер 29677, влезе в сила с цел за гарантиране на неприкосновеността на личния живот на физическите лица и законова защита на техните данни, които е неудобно да  се вземат от третите лица. Нашата компания, както всички институции, е обект на този закон и всички данни, обработвани във всички бизнесни процеси, се оценяват в този обхват и се считат за лични данни които  са защитени съгласно закона.

Öztürk Branda обръща най-голямо внимание на прилагането на писмените политики, които е въвела, за да изпълни напълно поетите от него законови задължения в този смисъл и предприема всички необходими административни и технически мерки.


Формуляр зазаявление по Закона за защита на личните данни

Законът за защита на личните данни № 6698, публикуван в Държавения вестник от 07.04.2016 г. с номер 29677 влезе в сила с цел законова защита на данните на физически лица, които е неудобно да бъдат изземвани от третите лица с цел за гарантиране неприкосновеността на личния им живот. Нашата компания, както всички институции, е обект на този закон и всичките данни, обработвани във всички бизнеси процеси, се оценяват в този обхват и се считат за лични данни които са защитени съгласно закона.

В съответствие с KVKK; Някои права са предоставени на притежателите на данни и заявленията, които трябва да бъдат направени, за да упражнят тези права, трябва да бъдат изпратени до нашата компания в писмена форма и чрез методите, посочени по-долу.

В този контекст заявленията, които трябва да се подават до нашата компания в „писмена” форма, като се вземе разпечатка на този формуляр;

Заявителят трябва да бъде предаден лично на нашата компания чрез нотариален канал, подписан с "защитен електронен подпис", определен от Закона за електронния подпис 5070, чрез имейл адрес, регистриран (регистриран имейл адрес), чрез мобилен подпис, чрез имейл адрес, достъпен и признат в Регистъра на компанията.

Щракнете тук за достъп до формуляра за кандидатстване KVKK.


Политика за файлове

Файловете   (Cookie)  са идентификационни файлове, оставени на вашия компютър от уебсайтове. Те се използват, за да гарантират, че уебсайтовете ви познават и ви предоставят специални услуги. Според тяхната валидност има два вида файл.

Временните файлове се създават при посещение на уебсайта и се активират през цялото време, прекарано на сайта. Временните файлове в се изтриват от Вашия компютър, когато напускате уебсайта. Постоянните файлове се създават, когато посещавате уебсайт и се съхраняват на вашия компютър, докато изтекат. Следващият път, когато посетите уебсайта, ще бъдат създадени постоянните файлове , за да създаде специално изживяване за вас.

WhatsappWhatsapp