Top

Слидемастър Плъзгаща Се Система

Slidemaster плъзгащи се системи; Той се състои от плъзгащи се стъклени панели. Разликата от сгъваемите системи е, че панелите се отварят чрез странично плъзгане по носещата релса, а не чрез сгъване, не се сгъват на вътре. Тъй като не е сгънат, той запазва площта на балкона в тесни и малки балкони. Въпреки че може да се използва на прави и L и U-образни ъглови балкони, не може да се използва на дъгови и извити балкони.

Как работи?
Slidemaster има 4 релси като стандарт и всеки панел се движи върху релса. Когато преместите най-вътрешния панел в съответствие с посоката на затваряне, всеки панел се движи чрез блокиране и дърпане един на друг. Когато донесете заснетия панел до последната точка, той се заключва и се затваря. Чрез извършване на горните движения в другата посока системата може да се отвори частично или напълно, лесно.

Слидемастър Плъзгаща Се Система

Галерия

WhatsappWhatsapp